Naslovna stranaO namaLinkoviKontaktMapa sajtaReference
 
 
 

Reproduktivno zdravlje

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, reproduktivno zdravlje je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim oblastima vezanim za reproduktivni sistem, u svim fazama života. Reproduktivno zdravlje podrazumeva da su ljudi u mogućnosti da imaju zadovoljavajući i bezbedan polni život i sposobnost da imaju potomstvo, kao i slobodu da odluče da li će ga imati, kada i koliko često. Sastavni deo ovoga je i pravo muškaraca i žena da budu informisani, da imaju pristup bezbednim, efektivnim, dostupnim i prihvatljivim metodama planiranja porodice po svom izboru, i pravo na adekvatne usluge zdravstvene zaštite koji ženi omogućavaju bezbednu trudnoću i porođaj.

Reproduktivna zdravstvena zaštita je skup metoda, tehnika i usluga koje doprinose reproduktivnom zdravlju i dobrobiti kroz sprečavanje i rešavanje reproduktivnih zdravstvenih problema. U to spada i seksualno zdravlje čija je svrha unapređenje kvaliteta života i ličnih veza, a ne samo savetovanje i zaštita vezana za reprodukciju i polno prenosive infekcije.  Izvor: Progress 45 (1998)

Kod ginekologa

Trudnoća

Kontracepcija

Pobačaj (spontani prekid trudnoće)

Abortus (nasilni prekid trudnoće)

Polno prenosive infekcije

HIV i AIDS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novosadski humanitarni centar, 2006.