Naslovna stranaO namaLinkoviKontaktMapa sajtaReference
 
 
 
 
 
 
 
˘

Pol, rod i rodna pitanja

˘

Pojam 'pol' se odnosi na biološke razlike između žena i muškaraca. Ove su razlike fiksne i nepromenjive, i ne menjaju se sa vremenom i u različitim kulturama.

Pojam 'rod', međutim, predstavlja socijalnu konstrukciju i kodifikaciju razlika između polova, odnosno socijalnih razlika između žena i muškaraca. Za razliku od pola, rodne uloge se mogu menjati i menjaju se tokom vremena i u različitim kulturama. Rodne uloge određuju brojni faktori - ideološki, istorijski, kulturni, religijski, etnički i ekonomski - i mogu se menjati pod političkim, ekonomskim i kulturnim uticajem.

Rodna pitanja (‘Gender Issues’) označavaju bilo koji aspekt života žena i muškaraca i rodnih odnosa koji imaju uticaj na život i razvoj.

POL

* biološke razlike između žena i muškaraca

* razlike su fiksne i nepromenjive

* razlike se ne menjaju tokom vremena i u različitim kulturama

ROD

* socijalni odnosi između žena i muškaraca

* razlike mogu biti promenjive

* uloge se menjaju tokom vremena i u različitim kulturama

˘

˘U našem svetu sve je podeljeno na ‘muško’ i ‘žensko’: odeća, hrana, boje, zanimanja... U skladu sa ovom podelom, deli se i moć u društvu. Svi se uglavnom slažemo sa ovom ‘strukturom’ i prihvatamo je, a socijalne razlike smatramo ‘prirodnim’ i nepromenjivim. Ali ne treba zaboraviti da:

˘

Rodna podeljenost stavlja ljude (i žene i muškarce) u rizik.

Rodna podeljenost ne pruža svima iste mogućnosti.

Rodna podeljenost je povezana sa nasiljem.

Rodne razlike znače ponekad razliku između života i smrti. U mnogim zemljama sveta devojčice imaju manje šanse da budu rođene i da prežive u ranom detinjstvu od dečaka. Razlog je u tome što su devojčice izložene raznim oblicima diskriminacije, pošto se dečacima 'dodeljuje' veća socijalna vrednost. Svake godine u svetu umre pola miliona žena zbog razloga koji su u vezi sa trudnoćom i rađanjem. Tome treba dodati i 200 hiljada smrti godišnje zbog nebezbednog abortusa, najviše u zemljama u kojima je abortus zabranjen zakonom.

Važno je da mladi ljudi budu svesni ove podeljenosti koje društvo nameće, kako bi prepoznali situacije u kojima ih upravo rodne razlike stavljaju u rizik. Na primer, od mladića se očekuje da budu veoma zainteresovani za suprotni pol, da preuzimaju inicijativu, rano (ranije nego devojke) stupe u seksualne odnose i da imaju što više partnerki; od devojaka i žena se očekuje da na sebe preuzmu odgovornost u vezi sa trudnoćom i kontracepcijom, kao i da snose zdravstvene, ekonomske, socijalne posledice ukoliko ostanu u drugom stanju.

Sva ova očekivanja nameće društvo, vršnjačka grupa, odrasli... Pritisak  najčešće vodi tome da mladići preuzimaju stereotipno ponašanje odraslih muškaraca, i često sebe i svoje partnerke dovode u veliki rizik od neželjene trudnoće, polno prenosivih infekcija, seksualnog nasilja i zlostavljanja... Pritisak društva dovodi do toga da devojke koje ostanu u drugom stanju društvo (škola, porodica i šire) odbacuje i osuđuje, odjednom nalazeći da je njihovo ponašanje 'nemoralno', 'prkosno', 'slobodno'...  Pročitajte priče o iskustvima mladih ljudi i razmislite u kojoj meri ih je upravo rodna podeljenost i pritisak društva dovela u rizičnu situaciju i 'gurnula' u problem.
Jedna od rodno uslovljenih razlika koja se pravi između devojaka i mladića je i stav da se o reproduktivnim pitanjima informišu i edukuju samo devojke: ako devojke saznaju kako dolazi do trudnoće i kako se prenose polno prenosive infekcije, onda će znati i kako da se zaštite od toga. Na ovaj način se na njih prenosi celokupna odgovornost za seksualno ponašanje, kako njihovo tako i ponašanje suprotnog pola.


Novosadski humanitarni centar, 2006.