Naslovna stranaO namaLinkoviKontaktMapa sajtaReference
 
 
 
 
Seksualno nasilje u braku je priznato kao krivično delo.
 
U 80% slučajeva silovanja, silovatelj je poznata osoba, a u više od polovine slučajeva radi se o bivšim partnerima ili muževima. Skoro dve trećine silovanja dešava se u sopstvenom stanu ili u stanu počinioca.
 
 
 
 
Seksualno nasilje

Seksualno zlostavljanje (engl. abuse) se dešava onda kada se seksualno deluje protiv volje druge osobe ili kada postoji pristanak ali je osoba previše mlada i nezrela (deca i maloletne osobe).

Seksualno zlostavljanje može biti seksualni odnos, dodirivanje polnih organa bez seksualnog odnosa ili izlaganje polnih organa deci na 'seksualni' način.

Ova vrsta nasilja ostavlja duboke emotivne, psihološke i fizičke traume, naročito na mladu osobu. Samopoštovanje žrtve se značajno umanjuje, i ona može osećati krivicu i stid zbog toga što se desilo (dešava) iako odgovornost leži u potpunosti na odraslima. Nažalost, žrtve uglavnom ćute o tome i mogu nositi ovu traumu u sebi godinama kao skrivenu patnju.

Osim toga, važno je biti svestan i seksualnog uznemiravanja koje se može javljati svakodnevno. I ovaj oblik nasilja dovodi do smanjenja samopoštovanja žrtve i, u nekim slučajevima, može voditi i zlostavljanju. Nepoštovanje druge osobe degradira ljubav i osećanja vezana za seksualnost, što stvara osnovu za rizično ponašanje.

I muškarci i žene seksualno zlostavljaju i dečake i devojčice. Zlostavljanje koje čine muškarci pozatije je u društvu, u odnosu na zlostavljanje koje čine žene. Naime, u patrijarhalnom društvu, usled rodne podeljenosti, muškarac se ne smatra žrtvom. Zbog toga je još važnije da se obrati pažnja na zlostavljanje mladića, čiji su počinioci i muškarci i žene.

Neki primeri seksualnog nasilja

Pedofilija: seksualno uzbuđenje kroz seksualne kontakte sa decom. U našem zakonu je ''obljuba s detetom ili nemoćnim licem'' krivično delo u kojem su žrtve deca mlađa od 14 godina ili osobe koje nisu sposobne da pruže otpor (zbog duševnog oboljenja, nemoći ili drugog stanja). Kazna je od jedne od 18 godina zatvora.

Incest: seksualna veza koja se javlja između dvoje ljudi unutar iste porodice (otac i ćerka, maćeha i posvojeni sin, ujak i bratanica...).

Silovanje: prisilan polni čin nad ženom ili muškarcem; silovanjem se smatra seksualni čin za koji ne postoji dobrovoljni pristanak jednog od partnera, ukoliko se pri tom primeni sila, pretnja ili ucena. Po našem zakonu, prinuda na polni čin (bilo da je vaginalni, oralni ili analni, penisom ili nekim predmetom) predstavlja krivično delo za koje je predviđena kazna od dve do 18 godina zatvora.  

Prostitucija: uključivanje adolescenata u prostituciju (seksualni odnosi za novac ili druge usluge) jeste oblik seksualnog zlostavljanja.

Seksualno uznemiravanje: javlja se u mnogo oblika, u koje spada ponavljano izazivanje ili dovođenje u neprijatnost drugih osoba, na primer, nepriličnim dodirivanjem ili štipanjem, gestovima, telefonskim pozivima, traženjem raznih seksualnih usluga od strane pretpostavljenog na poslu ili od strane nastavnika ili profesora u školi.

Izlaganje druge osobe pornografiji takođe je oblik seksualnog uzmeniravanja. Posebno krivično delo je ''obljuba zloupotrebom položaja'', kada nije bitno da li je postojao pristanak osobe ili ne, već da je do seksualnog kontakta došlo između osobe u nadređenom položaju (nastavnika, vaspitača, staraoca, usvojioca, roditelja, očuha, maćehe) i maloletne osobe starije od 14 godina koja mu (joj) je poverena radi učenja, vaspitavanja, staranja ili nege. Zatvorske kazne su od tri meseca do 18 godina.

Po Zakonu o radu, ''svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica koje traži zaposlenje, kao i zaposlenog, u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje'' smatra se oblikom seksualnog uznemiravanja za koje su propisane visoke novčane kazne.

Nedozvoljene polne radnje su pokušaj silovanja, neželjeni dodiri, poljupci, grljenje... sve što nije silovanje (nije došlo do penetracije) a uključuje seksualni kontakt do kojeg je došlo silom, pretnjom ili ucenom. Kazna za ovo krivično delo je novčana ili zatvorska do tri, odnosno do 15 godina.

Šta učiniti?...

Ako se dogodi tebi:

- pozovi policiju

- idi na sigurno mesto i pozovi osobu od poverenja

- sačuvaj odeću, ne tuširaj se

- ne diraj ništa u prostoriji u kojoj se sve dogodilo

- obavi lekarski pregled, zbog povreda i nalaza potrebnih kao sudski dokaz

 

Ako se dogodi drugome:

- uveri žrtvu da napad nije njena (njegova) greška

- ne ponašaj se previše zaštitnički, ali pruži toplinu, pomoć i osećaj sigurnosti

- dozvoli žrtvi da ti priča, ili da ti ne priča (ako ne želi) o onome što se desilo

- ne prenosi drugima ono što vidiš i čuješ

- predloži da se obratite stručnim službama (lekar, policija) za dalju pomoć

Žrtvi silovanja je potrebna zaštita policije i nega od strane zdravstvenog osoblja. Odmor, toplina i ljubaznost su tri ključne reči u neposrednom zbrinjavanju žrtve. Za nju je važno da što pre povrati osećanje da ima kontrolu nad vlastitim životom i da sama može da donosi odluke.

 

Delovi teksta preuzeti iz:

''Young Men as Equal Partners'' Erik Centerwall, Stephan Laack

''U pravi si! Vodič kroz zakon i sve ostalo'' Beogradski centar za ljudska prava

 
 

Novosadski humanitarni centar, 2006.