Naslovna stranaO namaLinkoviKontaktMapa sajtaReference
 
 
 
 
 

Crvena tračica je međunarodni simbol koji odražava svest o postojanju HIV-a i AIDS-a. Ona šalje poruku podrške i solidarnosti sa ljudima koji žive sa ovom bolešcu, kao i predanosti i brige u borbi protiv nje.

 
HIV / AIDS

U poslednjih 20 godina epidemija AIDS-a postala je jedna od najrazornijih epidemija sa kojom se čovečanstvo ikada suočilo. Najveće žrtve epidemija odnosi u afričkim zemljama, dok su Centralna i Istočna Evropa, s obzirom na aktuelne socijalne i ekonomske faktore, pod rastućim rizikom za rapidno ubrzanje širenja bolesti. Prema najnovijim izveštajima UNAIDS-a i Svetske zdravstvene organizacije, 39.4 miliona ljudi u svetu je inficirano HIV-om. U svetu, a i kod nas, žene su sve više pogođene ovom infekcijom, pa se i rizik prenošenja HIV-a sa majke i dete povećava.

 
Šta je HIV?
HIV je virus koji izaziva AIDS. Od trenutka infekcije ovim virusom, zaražena osoba (HIV pozitivna osoba) postaje nosilac virusa i potencijalni izvor zaraze. Period zaraznosti počinje ubrzo nakon infekcije i traje do kraja života. HIV infekcija se otkriva laboratorijskim nalazom - pregledom krvi na prisustvo specifičnih antitela.
 

Šta je AIDS?

AIDS je skraćenica od engleskog izraza ''Acquired Immune Deficiency Syndrome'', što znači ''sindrom stečenog gubitka imuniteta''. SIDA je skraćenica francuskog izraza istog značenja.

AIDS ili SIDA je bolest izazvana HIV virusom koji napada i uništava odbrambene ćelije organizma.

U prvih 12 nedelja nakon infekcije (ulaska virusa u organizam) kod manjeg broja zaraženih osoba mogu da se jave povišena telesna temperatura, uvećane limfne žlezde, zapaljenje grla, osip, bolovi u mišićima, proliv, glavobolja, povraćanje i drugi nespecifični znaci i simptomi.

Oni se vremenom povuku i nastaje faza latencije u kojoj zaražena osoba nema nikakve tegobe, a koja može trajati od nekoliko meseci do 15 i više godina.

Nakon ovog perioda virus se aktivira i izaziva slabljenje odbrambenog sistema organizma, a time i različite teške bolesti. Ako se HIV infekcija pravovremeno ne otkrije i ne leči, uznapredovala infekcija koju nazivamo AIDS-om dovodi do smrti.

Osetljivost na HIV virus je opšta - zaraziti se može svako, bez obzira na uzrast i pol. Praktično sve HIV-om zaražene osobe nakon izvesnog vremena obolevaju od AIDS-a. Vakcina i lek za HIV infekciju još uvek nisu pronađeni. U lečenju se koriste lekovi koji usporavaju širenje virusa u organizmu i time za određeni period produžavaju latentnu fazu infekcije, odnosno odgađaju razvoj bolesti.

 

Kako se prenosi HIV?

Postoje tri glavna puta prenošenja HIV-a sa zaražene na zdravu osobu:

1. Polni put (seksualnim odnosom bez zaštite između osoba različitog ili istog pola, bilo da je u pitanju vaginalni, analni ili oralni polni odnos)
2. Preko inficirane krvi i krvnih derivata (u najvećem broju slučajeva kod intravenske upotrebe droga i korišcenja zajedničke igle)
3. Sa HIV-om inficirane majke na dete (u trudnoći, za vreme porođaja, u toku dojenja)

 

Kako se sprečava HIV infekcija?

Izbegavanjem rizičnog ponašanja kao što je često menjanje partnera i seksualni odnosi sa nepoznatim osobama, pod uticajem alkohola i droge, a bez adekvatne zaštite (kondom).

Korišćenjem kondoma na pravilan način, pri svakom odnosu (proverite rok trajanja kondoma i ne čuvajte ih u džepu pantalona jer ih toplota tela može oštetiti).

Korišćenjem pribora i instrumenata za jednokratnu upotrebu (igle, špricevi i drugo), sterilizacijom instrumenata koji se koriste za više osoba.

Korišćenjem sopstvenog pribora za licnu higijenu (brijača, četkica za zube i drugih oštrih predmeta).

Testiranjem krvi na HIV kod sumnje na infekciju. Trudnice i žene koje planiraju trudnoću trebalo bi da se testiraju na HIV pre ili u toku prva tri meseca trudnoće.

 

HIV se ne prenosi:

ˇ Dodirom, rukovanjem i zagrljajem
ˇ Kapljicama pljuvačke pri glasnom govoru
ˇ Kašljanjem i kijanjem
ˇ Poljupcem u obraz
ˇ Boravkom u istoj prostoriji sa zaraženom osobom
ˇ Ubodom ili ujedom insekta
ˇ Upotrebom zajedničke garderobe i peškira
ˇ Upotrebom zajedničkog toaleta
ˇ Korišćenjem zajedničkog pribora za jelo
ˇ Preko hrane koju je spremila zaražena osoba
ˇ Razmenom pribora i alata
ˇ Pružanjem prve pomoći povređenima
ˇ Kupanjem u bazenu...

 

Nacionalna strategija za borbu protiv HIV/AIDS-a

17. februara 2005.g., na sednici Vlade Republike Srbije, usvojena je Nacionalna strategija za borbu protiv HIV/AIDS-a, koja predstavlja osnovni okvir za formulisanje ciljeva i sprovođenje mera u oblasti prevencije, lečenja i podrške obolelima i za podizanje nivoa razumevanja opšte populacije o specifičnoj problematici koja prati HIV/AIDS u periodu od  2005. do 2010.godine.

Vlada R. Srbije je osnovala multisektorsko savetodavno telo - Komisiju za borbu protiv HIV/AIDS-a, čiji je jedan od glavnih zadataka bio definisanje Nacionalne strategije. U narednom periodu Komisija će se baviti, između ostalog, praćenjem implementacije preporuka iz Strategije. Usvojena strategija sadrži preporuke u vezi sa:

  • uvođenjem dobrovoljnog i rutinskog testiranja trudnica na HIV na području Republike Srbije,

  • daljim razvojem Savetovališta za dobrovoljno i poverljivo savetovanje i

  • testiranje na HIV,

  • stvaranjem preduslova za lečenje obolelih na infektivnim odeljenjima klinika,

  • jačanjem uloga domova zdravlja u pružanju usluga zdravstvene zaštite HIV+ pacijentima,

  • unapređenjem sistema za prikupljanje i analizu podataka o HIV epidemiji,

  • uspostavljanjem efikasnih preventivnih programa i razvojem institucionalnog okvira za koordinaciju aktivnosti na prevenciji HIV/AIDSa

 
 

Novosadski humanitarni centar, 2006.