Naslovna stranaO namaLinkoviKontaktMapa sajtaReference
 
 
 
 
 
 

Promocija zdravlja

Promocija zdravlja znači zalaganje za zdrave životne navike i ponašanja, i izbegavanje lošeg i po zdravlje rizičnog ponašanja. Na primer, u rizična ponašanja u oblasti reproduktivnog zdravlja spada nezaštićen seksualni odnos, nepoštovanje osoba suprotnog pola, seksualno nasilje itd. Ponašanja koja promovišemo su upotreba kondoma, apstinencija, upotreba kontraceptivnih sredstava, poštovanje osoba suprotnog pola, javljanje lekaru na kontrolne preglede, testiranje na HIV...

Na promenu ponašanja od lošeg ka dobrom pokušavamo da utičemo na razne načine:

- zastrašivanjem: (Ako ne koristiš kondom, možeš ostati u drugom stanju i/ili dobiti neku infekciju')

- savetovanjem ('Trebalo bi da obavezno koristite kontracepcijska sredstva')

- apelovanjem na moralne autoritete ('Ugledaj se na ..., on/ona to nikada ne bi uradili')

- ohrabrivanjem ('Odlično, i treba da uvek imaš kondome sa sobom u torbi')

- 'podmićivanjem', poklonima, nagradama (npr. besplatni kondomi, besplatno testiranje na HIV)

- socijalnim uključenjem / isključenjem (npr. ako si sklon nasilju, društvo te izbegava)

- zakonima (neke su stvari zakonom zabranjene), itd.

Međutim, da li svi ovi načini funkcionišu: da li dovode do promena u ponašanju?

Povećanje nivoa znanja, čime se bave brojni projekti kroz informisanje, štampanje i deljenje materijala, edukaciju, savetodavne usluge, vode ka promeni stavova pojedinca prema određenoj temi. Promena stavova vodi i izmenama u uobičajenoj praksi i ponašanju, ali ne obavezno.

Dakle, povećanje nivoa znanja ne menja uvek rizično ponašanje. Na samo ponašanje utiču brojni faktori - osobine ličnosti, stečeno znanje i iskustvo, društvene i lične norme, način na koji se posmatraju rizici i dobrobiti od datog ponašanja, osećanja, uticaj vršnjačke grupe i okoline uopšte...

Na promenu ponašanja uglavnom utiču sledeći faktori:

-- percepcija ugroženosti: Da li sam ja zaista u riziku da dobijem neku infekciju ili da budem žrtva nasilja ili da ja (odnosno moja partnerka) ostanem u drugom stanju? Da li se to meni uopšte može desiti, pošto se obično dešava 'nekom drugom'?...

- norme vršnjačke grupe: Moji drugovi smatraju da samo slabići koriste kondome...

- uverenja o vrednosti prevencije: Čula sam da možeš ostati trudna i ako piješ kontraceptivne pilule; kondomi nisu efukasni u sprečavanju infekcije HIV-om...

- shvatanje visokorizičnog ponašanja: Samo su homoseksualci i prostitutke u riziku og HIV-a; Imam stalnu devojku i nezaštićen seks nije rizičan po mene; Imala sam samo tri seksualna partnera pa nisam pod rizikom...

Kako do promene?

1.

Da bi promenila ponašanje, osoba mora verovati da...

l...  je lično u riziku,

l... da će joj/mu promena u ponašanju doneti korist koja je za tu osobu značajna,

l... da će socijalne norme podržati njene/njegove aktivnosti u svakoj fazi promene ponašanja, mi

l... da poseduje veštine i resurse potrebne za promene.

U modelu prevencije HIV infekcije, na primer, ova promena se dešava kroz sledeće faze:

1. Označavanje: ovo je prva faza, u kojoj osoba nije svesna problema sa kojim je suočena, odnosno zbog drugačije percepije rizika osoba smatra da nije pod rizikom. Aktivnostima na povećanju svesti o problemu i o riziku dolazi do promene - osoba postaje svesna problema, i zabrinuta da je određeno ponašanje stavlja u rizik.

2. Posvećenost: -zatim osoba stiče znanje o problemu kroz informisanje, edukaciju, savetovanje, motivaciju; postaje motivisana da deluje na osnovu percipiranih rizika i dobrobiti, i -spremna je na akciju kroz stečene veštine (izgradnja kapaciteta).  

3. Delovanje: naposletku, -osoba konačno proba novo ponašanje, -procenjuje efikasnost ovog pokušaja -i zadržava promenjeno ponašanje kao svoje uobičajeno ponašanje. Ovo se postiže kroz podršku, savetovanje i ponovno ohrabrivanje.

Transteoretski model promene

Prema ovom modelu, promena ponašanja se dešava kroz nekoliko faza:

 

l

1. Faza pred-razmišljanja

- osoba nema namere da promeni ponašanje u bliskoj budućnosti

l- neinformisana je ili slabo informisana o posledicama ponašanja

l- možda je pokušala promenu, ali je postala obeshrabrena

l- izbegava da priča, čita ili misli o visokorizičnom ponašanju

l- izgleda kao ‘tvrd orah’, nemotivisana, ne sarađuje ili nije spremna za promenu

 

l

2. Faza razmišljanja

- osoba počinje da misli da ipak ima problem

- počinje da odmerava argumente ZA i PROTIV promene ponašanja

- odnos ovih argumenata stvara ambivalenciju o promeni, i osoba može tu da se ‘zaglavi’ neko vreme

- osoba nije spremna za tradicionalne programe orijentisane na akciju

 

l3. Priprema

- osoba je možda postavila sebi cilj da se promeni

l- odlučila se na promenu, ima i plan akcije

l- ove osobe su dobri kandidati za programe orijentisane na akciju: testiranje, klubovi...

 

l4. Faza akcije

- osoba je promenila ponašanje u zadnjih 6 meseci

l- staro problematično ponašanje više ne postoji, ali je novo ponašanje i dalje ‘neudobno’

l- ovo je i faza ranjivosti

l- prestanak rizičnog ponašanja znači da je osoba u ovoj fazi, a ne samo smanjenje

l- osoba oseća dobrobiti od pozitivnog pomaka i stvaraju se strategije za sprečavanje povratka na staro

 

l5. Faza održavanja

- novo ponašanje je automatsko, osoba se dobro oseća, zahteva manje svestan napor

l- osoba radi na tome da spreči relaps

l- osoba je više samouverena da može da nastavi sa promenama

l- ova faza obično traje od 6 meseci do 5 godina

l- ovo je i dobra faza za regrutovanje volontera

 

l

Važni principi transteoretskog modela promene:

- Intervencije moraju biti ciljane u odnosu na fazu u kojoj se osoba nalazi

l- Interaktivne intervencije su mnogo efikasnije od ne-interaktivnih

l- Dobar pristup = bez osuđivanja

l- Dobar pristup = stvarati kontekst u kojem ljudi mogu odmeriti razloge za i protiv za promenu ponašanja, i razmotriti kako da se nose sa iskušenjima

 

Novosadski humanitarni centar, 2006.