Naslovna stranaO namaLinkoviKontaktMapa sajtaReference
 
 
 
>>> Tajne mora

Društvene, grupne i individualne norme u velikoj meri određuju o čemu se, kada je seksualnost mladih u pitanju, govori, a o čemu se uglavnom ćuti. Što su norme rigidnije, to je veća tišina o onome što ljudi zapravo rade. Rigidne norme stvaraju duple standarde i utiču na to da se poriču stvari koje postoje, koje ljudi praktikuju i koje im se događaju. Pošto postoji 'zabrana' da se o ovim temama priča, česte su zablude i pogrešne predstave, naročito među mladim ljudima.

Zadatak seksualne edukacije je da pronađe adekvatne reči i stavi ih između nivoa normi i praktičnog nivoa, kako bi se moglo otvoreno govoriti i o ''zabranjenim'' temama, ''tajnama mora''.

Pošto su po svojoj prirodi ove teme osetljive i intimne, edukator bi trebalo da bude vodič kroz diskusiju u kojoj se otkrivaju zablude, brige, pitanja i nedoumice. Podstičući razgovor u grupi i ističući činjenice, razotkrivajući predrasude i zablude, može se uticati i na ponašanje, odnosno izbegavanje rizičnih oblika ponašanja. To je i jedan od najvažnijih zadataka seksualne edukacije.

U nastavku teksta iznesene su neke od tema za razgovor sa mladima, a u okviru svake teme istaknute su predrasude, glavne poruke, činjenice i preporučene metode kako o ovoj temi govoriti sa mladima. Tekst je nastao na osnovu priručnika ''Young Men as Equal Partners'' (Erik Centerwall, Stefan Laack, RFSU, UMATI and PPAZ) namenjenog edukatorima, vršnjačkim edukatorima i svim drugima koji se bave informisanjem i seksualnom edukacijom mladih.
 
Trudnoća Lične veze i rodne uloge Seksualni čin
Abortus Samopoštovanje Homoseksualnost
Kontracepcija Seksualno zlostavljanje Samozadovoljavanje
Kondom Pornografija Polno prenosive infekcije
Sigurniji seks    
   
Trudnoća
Mladi ljudi, kako devojke tako i mladići, treba da razumeju na koji način funkcionišu reproduktivni organi i kako dolazi do začeća. Ova saznanja su važna kako bi mladi ljudi mogli da se odgovorno odnose prema sopstvenom i fertilitetu svoga partnera/partnerke.
Zablude i pogrešna verovanja:

- Devojka ne može ostati trudna ako je mlada

- Devojka ne može ostati trudna prilikom prvog seksualnog odnosa

- Trudnoća ne može nastati ako se samo jednom ima odnos

- Vaginalno ispiranje odmah nakon seksualnog odnosa može da spreči trudnoću

- Plodnost se vremenom smanjuje ako se koristi kontracepcijska pilula

Činjenice i poruke:

- I devojke i mladići treba da znaju činjenice o menstrualnom ciklusu

- Metoda plodnih i neplodnih dana nije siguran metod kontracepcije, i ne štiti od infekcija

- Muškarac postaje plodan u pubertetu i plodan je tokom celog života

- Spermatozoidi mogu da prežive i do 5 dana u jajovodima žene

- Trudnoća može nastati prilikom jednog jedinog seksualnog odnosa

Činjenice o trudnoći i plodnosti

Mladići postaju fizički sposobni za oplodnju (začeće) u pubertetu, kada počne stvaranje spermatozoida u testisima i kada se javi ejakulacija. Devojke postaju sposobne za začeće od trenutka prve ovulacije, odnosno od prvog menstrualnog ciklusa. Ovaj ciklus počinje prvim danom menstruacije i završava prvim danom sledeće menstruacije. Trajanje ovog ciklusa je obično 28 dana, ali može da varira par dana manje ili više. Spermatozoidi mogu da prežive (i ostaju za to vreme sposobni za oplodnju) i do 5 dana u jajovodima žene, dok je jajna ćelija sposobna za oplodnju u periodu od 24 sata nakon ovulacije. Ovulacija se javlja 14 dana pre početka sledećeg menstrualnog ciklusa. Dakle, devojka može ostati u drugom stanju i 14 dana pre prve menstruacije. U adolescenciji su veoma česti nepravilni menstrualni ciklusi, pa je teško predvideti tačno vreme ovulacije.

Metode za rad sa mladima

Diskusija: dozvolite grupi da postavi pitanja u vezi sa onim što su čuli da je istina o plodnosti muškarca i žene. Pitajte ih šta misle o ovoj diskusiji i neka kažu šta su naučili iz nje. Pitajte učesnike da li će im stečeno znanje pomoći ubuduće, i razgovarajte o tome kako ova saznanja mogu da utiču na kvalitetnije odnose između muškaraca i žena uopšte.

vrh strane

Abortus

Namerni prekid neželjene trudnoće obično se naziva abortusom. Abortus može da ostavi velike psihološke posledice i posledice po fizičko zdravlje žene. Ovo se naročito odnosi na nebezbedne abortuse, koji se izvode od strane nestručnih osoba ili u neadekvatnim uslovima. Iako najveće posledice ima na život žene, abortus je tema u koju su uključeni i muškarci, na ovaj ili onaj način. Iako neki muškarci smatraju da odgovornost za neželjenu trudnoću nije na njima, značajan broj smatra da je važno da o ovome razgovaraju sa svojom partnerkom. Saznanja o abortusu i mogućnost da iskažu šta misle i osećaju o tome doprinosi boljem razumevanju ove situacije u kojoj se žena može naći.

Zablude i pogrešna verovanja:

- Devojka koja je imala abortus je prostitutka, laka devojka, nemoralna...

- Može se znati (videti ili osetiti) da li je devojka imala abortus ili ne.

- Svaki zdravstveni radnik može da izvede abortus.

- Žene se olako odlučuju na abortus.

- Žena sama treba da pazi, kako ne bi ostala u drugom stanju.

- Abortus je jedna od vrsta kontracepcije.

- Abortus u većini slučajeva ostavlja ženu neplodnom, naročito ako se izvede u prvoj trudnoći.

Činjenice i poruke:

- Abortus može biti nameran, kada se hirurškim putem ili lekovima izaziva prekid trudnoće, ili spontan, koji se sam dogodi bez ikakvog vanjskog uticaja (i češće se zove pobačajem).

- Mladići koji imaju nezaštićen seksualni odnos sa devojkom, koji za rezultat ima neželjenu trudnoću, moraju da prihvate odgovornost i posledice, pa tako i odluku devojke da li će imati abortus ili ne.

- Abortus nije vrsta kontracepcije.

- Namerni prekid trudnoće treba da se obavi u zdravstvenoj ustanovi i od strane lekara ginekologa.

- Lakše je sprečiti trudnoću nego proći kroz iskustvo namernog prekida trudnoće.

- I bezbedan abortus (u zdravstvenoj ustanovi, od strane ginekologa) može da za posledicu ima zdravstvene komplikacije, ali u većini slučajeva ne ostavlja posledice po zdravlje i plodnost žene.

Metode za rad sa mladima

Pitanje abortusa je veoma osetljiva tema za razgovor. U našoj zemlji abortus je dozvoljen i obavlja se u ranoj trudnoći na zahtev žene. U nekim zemljama sveta abortus je zabranjen, ali to ne znači da se tamo ne dešavaju namerni prekidi trudnoće - dešavaju se, ali su nebezbedni i veoma opasni po život i zdravlje žena. Važno je razumeti i poštovati društvene i lične okolnosti i razloge koji ženu prisiljavaju da se odluči na abortus, i na sve rizike koji on nosi. Takođe je veoma važno poštovati volju žene da samostalno donosi osluku o tome da li želi da rodi dete.

Ali abortus za koji se žena odlučila može biti veoma traumatičan i za muškarca. Razgovarajte o situaciji kada muškarac želi da se dete rodi, a žena ne želi. Kako mogu da reše tu situaciju? Šta bi trebalo da urade? I suprotan primer, ako muškarac želi da žena prekine trudnoću, a ona pak želi da rodi dete. Kako da reše takvu situaciju? Razgovarajte i o zakonu koji kod nas reguliše ovo pitanje: da li je u redu i da li bi trebalo da bude drugačiji?

vrh strane

Kontracepcija

Kontracepcijske metode su oduvek korišćene, a danas postoji mnogo različitih sredstava koja u visokom procentu sprečavaju mogućnost začeća. Važno je razumeti na koji način sve ove metode i sredstva funkcionišu kako bi se odabrao odgovarajući metod.

Zablude i pogrešna verovanja:

- Kondomi nisu sigurna zaštita od trudnoće i polno prenosivih infekcija.

- Kontracepcijske pilule su opasne po zdravlje žena i mladih devojaka.

- Kontracepcijske pilule izazivaju trajnu neplodnost i probleme sa fertilitetom ako se dugotrajno koriste.

- 'Pravi muškarci' nikad ne koriste kondome.

- Žena je odgovorna za kontracepciju i sprečavanje trudnoće.

Činjenice i poruke:

- I muškarac i žena su podjednako odgovorni za sprečavanje neželjene trudnoće, kao i za posledice koje mogu nastati ukoliko do trudnoće ipak dođe. Odgovornost je obostrana, a ne može se deliti na 'mušku' i 'žensku'.

- Kontracepcijske pilule ne izazivaju neplodnost i nisu štetne po zdravlje ukoliko se koriste na preporuku lekara ginekologa.

- Kondomi su pouzdana zaštita i od trudnoće i od polno prenosivih infekcija.

Da bi došlo do trudnoće potrebna su tri faktora: jajna ćelija, spermatozoidi i sredina u kojoj plod može da raste. Ako se želi sprečiti trudnoća, mora se izbeći ova kombinacija. Sredstva koja sprečavaju da spermatozoidi dođu do jajne ćelije zovu se mehaničkim kontraceptivima. Sredstva koja sprečavaju da dođe do ovulacije su hormonska sredstva, a sredstva koja sredinu za razvoj ploda čine nepovoljnom su intrauterini ulošci.

Mehanička sredstva kontracepcije

Kondom (pogledati ovde >>>)
Ženski kondom - Femidom: napravljeni su od tanke plastike (poliuretana) i stavljaju se u vaginu. Na oba kraja se nalaze elastični prsteni koji drže femidom na mestu; na jednom kraju femidom je zatvoren (onom koji se stavlja u vaginu). Prednost ovog sredstva je u tome što ženi daje osećanje kontrole, i sigurno je sredstvo koje štiti i od trudnoće i od polno prenosivih infekcija. Nedostaci su u tome što je femidom uglavnom nedostupan kod nas, tri puta je skuplji od kondoma, neki smatraju da izgleda čudno i neprivlačno, i potrebna je vežba kako bi se pravilno namestio.
Dijafragma: To je gumeni disk koji se stavlja u vaginu kako bi se pokrilo ušće materice (cerviks) i sprečio prolazak spermatozoida. Dijafragma postoji u nekoliko veličina i potrebno je posavetovati se sa ginekologom kako bi se nabavila adekvatna dijafragma. Pre postavljanja, dijafragmu treba prekriti spermicidnom penom, a posle odnosa potrebno je da prođe bar šest sati pre njenog uklanjanja. Nakon toga se ovo sredstvo opere sapunom i vodom, i može da se ponovo koristi. Prednosti dijafragme su u tome što je, u kombinaciji sa spermicidnim sredstvom, to veoma sigurno sredstvo kontracepcije, a nedostaci u tome što ne štiti od seksualno prenosivih infekcija, potrebna je pomoć stručnjaka kako bi se odabrala odgovarajuća dijafragma, i mora se pravilno namestiti kako bi imala efekta.

Spermicidna pena: Spermicidi su hemijska sredstva koja 'ubijaju' spermatozoide. Postavljaju se duboko u vaginu posebnim aplikatorom ili u obliku tablete, pre seksualnog odnosa, i ponašaju se kao barijera - sprečavaju ulazak spermatozoida u matericu. Prednosti ovog sredstva su što je dostupno i nije potreban recept da se nabavi, a nedostaci su u tome što ne sprečava polno prenosive infekcije, što nije veoma pouzdano ukoliko se samo koristi već je potrebno dodatno koristiti i kondom ili dijafragmu, i što su neki ljudi alergični na sastojke spermicidne pene.

Hemijska sredstva kontracepcije

Pilula: Postoje dve vrste pilula za kontracepciju, kombinovana (u kojoj se nalaze dve vrste ženskih polnih hormona, estrogen i progesteron) i progesteronska pilula, koja sadrži samo jedan od ova dva hormona - progesteron.

Što se tiče kombinovane pilule, postoje mnoge vrste sa različitom količinom hormona u njima, ali u suštini sve imaju isto delovanje - sprečavaju ovulaciju i oslobađanje jajne ćelije. Dok žena redovno uzima kombinovanu pilulu, njeni jajnici miruju kao što bi mirovali u trudnoći. Osim toga, kombinacija hormona utiče na povećanu gustinu sluznog čepa u cerviksu materice, što otežava prodor spermatozoida. Kada žena prestane uzimati pilulu, već nakon nekoliko dana se uspostavlja ovulatorni ciklus i ona može ostati u drugom stanju. Kombinovana pilula je najpouzdanije sredstvo za kontracepciju ako se koristi prema uputama ginekologa. Naime, treba se uzimati svaki dan u isto vreme, bez ikakvog preskakanja. Prednost ove pilule je u njenoj visokoj pouzdanosti, u tome što je menstrualni ciklus redovan, menstrualna krvarenja manja i što nema menstrualnih tegoba. Nedostaci su u tome što ne štiti od polno prenosivih inhekcija, mogu da imaju dejstvo na raspoloženje, na povećanje apetita, i što se ne može koristiti tokom dojenja.

Progesteronska pilula se zove još i mini-pilula. Deluje tako što čini cervikalni sluzni čep gušćim, i što čini sluznicu materice tanjom. Ponekad čak i sprečava ovulaciju. I ova se pilula uzima jednom dnevno, i prednosti su njena visoka pouzdanost, kao i to što se može uzimati tokom dojenja. Nedostaci su u tome što ne štiti od polno prenosivih infekcija i što može uzrokovati neredovna menstrualna krvarenja.

Pilula za hitnu kontracepciju: za slučaj kada, iz ovog ili onog razloga, ipak dođe do nezaštićenog odnosa, postoji metod hitne kontracepcije 'za dan posle'. Ovo nije metod koji se redovno može koristiti, već jednom u toku ciklusa, unutra 72 sata od nezaštićenog odnosa. Tablete koje se koriste sadrže iste hormone kao i kontracepcijske pilule, ali u većoj dozi. Što pre se uzmu, veće su šanse da do trudnoće neće doći. Deluju na način što sprečavaju da se oplođeno jajašce usadi u sluznicu materice. Prednost ovog sredstva je što može da spreči trudnoću i što se na taj način može izbeći abortus. Nedostaci su u tome što može izazvati mučninu i povraćanje, i što ipak ne spadaju u primarna kontracepcijska sredstva. Višestruko korišćenje nije opasno.

Intrauterini ulošci

Intrauterini uložak ili spirala je mali plastični uložak koji se postavlja u matericu od strane ginekologa. Glavni efekat ovog uloška je u tome što menja sredinu u materici i sprečava oplodnju i usađivanje jajašceta u sluznicu materice. Da bi se moglo proveriti da li je spirala na svom mestu, za nju su pričvršena dva končića koja izlaze kroz cerviks i nalaze se u vagini. Veoma retko se dešava da, tokom većih menstrualnih krvarenja, spirala ispadne sa svoga mesta. Postoji više vrsta spirala: Bakarna spirala ima oblik slova T, i u svom sastavu sadrži bakar. Ovaj bakar se postepeno oslobađa i sprečava spermatozoide da prolaze kroz matericu dalje do jajovoda. Osim toga, bakar sprečava i da se jajašce usadi u sluznicu materice.
Hormonska spirala izgleda isto kao i baklarna, ali u svom sastavu ima hormone koji sprečavaju da se spermatozoidi probiju do jajne ćelije, i da se jajašce usadi u sluznicu materice.
Prednosti spirale kao kontraceptivnog sredstva su u visokoj pouzdanosti, u dugom roku dejstva (5 godina), udobnosti jer kad se jednom postavi potrebno je samo povremeno proveravati da li je na mestu. Nedostaci su mogućnost bolova i grčeva nakon postavljanja, ne nudi zaštitu od polno prenosivih infekcija i potreban je stručnjak da postavi intrauterini uložak.

vrh strane

Kondom
Kondom je dostupno i visoko pouzdano sredstvo zaštite od neželjene trudnoće i polno prenosivih infekcija. Istovremeno, kondom je i nešto intimno i lično, ali i nešto o čemu se, u doba epidemije HIV-a, govori na sve strane. Upotrebu kondoma treba ohrabrivati i učiniti prihvatljivijom, ali i obezbediti informacije o tome kako se pravilno koristi kako bi imao efekta.
Zablude i pogrešna verovanja:

- Sigurnije je koristiti dva kondoma odjednom, nego samo jedan.

- Ako koristiš kondom, ili tražiš da ga tvoj partner koristi, to znači da nisi veran (verna).

- Kondomi su samo za prostitutke.

- Kondom umanjuje sećanje zadovoljstva.

- Kondom ima sitne pukotine kroz koje može da prođe virus HIV-a.

- Korišćenje kondoma je komplikovano.

Činjenice i poruke:

- Kondom je najbolje sredstvo kojim muškarac kontroliše sopstvenu plodnost.

- Kondomi sprečavaju i neželjene trudnoće i polno prenosive infekcije.

- Ako koristiš kondom ili tražiš od partnera da ga koristi, to znači da misliš na zdravlje, budućnost i da si odgovoran/a!

- Korišćenje kondoma je jednostavno.

- Kondom ne smanjuje osećanje zadovoljstva, za razliku od zabrinutosti i nervoze pri nezaštićenom seksualnom odnosu.

- Ne treba koristiti dva kondoma odjednom, jer tako mogu da puknu.

Kondomi su napravljeni od vrlo tanke ali vrlo jake lateks gume. Ne pucaju lako, ukoliko se pravilno čuvaju (ako nisu izloženi suncu i toploti). Veoma su jednostavni za upotrebu, prilično jeftini i dostupni u svakoj apoteci ili bolje snabdevenom marketu.

Iako postoje različite vrste na tržištu, kondomi su prilično slični što se tiče veličine, debljine i vrste materijala od kojeg su napravljeni. Prosečan kondom dugačak je 185mm, prečnika 52mm i debljine 0,06mm, napravljen od prirodnog materijala lateksa. Postoje i kondomi koji nisu od lateksa (neke osobe su alergične na lateks), ali su skuplji od 'običnih' kondoma. Dodatnu zaštitu od neželjene trudnoće pruža i tanak sloj spermicidnog sredstva kojim je kondom premazan (koji ga čini skliskim).

Što se različitih vrsti kondoma tiče, razlike su uglavnom u boji, obliku (neki su ravni, neki su širi u svom prednjem delu, neki imaju mala ispupčenja itd.), mirisu i slično. Razlike u veličini kondoma variraju u rasponu od svega nekoliko milimetara. Važno je da, kada kupujete kondom, proverite rok trajanja i podatak sa ambalaže da li je kondom elektronski testiran - to znači da je, prilikom proizvodnje, veoma preciznom metodom provereno da li na kondomu postoji makar i najmanja pukotina. Kvalitetan, pravilno skladišten i pravilo korišćen kondom jedno je od najsigurnijih sredstava zaštite od neželjene trudnoće i polno prenosivih infekcija.

vrh strane

 
Sigurniji seks
Pod pojmom 'sigurniji seks' misli se na načine zaštite od neželjene trudnoće i polno prenosivih infekcija, uključujući i HIV infekciju. Zove se 'sigurnijim', jer zapravo ne postoji apsolutno siguran seksualni odnos, bez ikakvog rizika od gore navedenog. Ipak, ukoliko mladi znaju činjenice o tome šta čini seksualni čin bezbednijim, i kako mogu da zaštite svoje i zdravlje svog partnera/ke, to je preduslov da promene sopstvene stavove i ponašanje, i da smanje rizik od neželjenih posledica.
Zablude i pogrešna verovanja:

- Uzdržavanje od seksualnog odnosa, ako dugo traje, može da dovede do impotencije.

- Masturbacija je štetna.

- Koristiti kondome, to je kao jesti bombonu u omotu - bez osećanja užitka.

- Pravi muškarac mora iskusiti i nezaštićeni seks, sa bar jednom devojkom.

- Apstinencija je povezana sa neplodnošću u kasnijim godinama.

Činjenice i poruke:

- Lako je praktikovati sigurniji seks.

- Sigurniji seks je lični izbor koji mora da se poštuje.

- Praktikovanje sigurnijeg seksa je način zaštite tvog zdravlja i života.

- Sigurniji seks se sastoji od više komponenti, u koje spadaju masturbacija, korišćenje kondoma, apstinencija (uzdržavanje od seksualnog odnosa), intimni kontakti bez seksualnog odnosa.

- Apstinencija nema nikakvog efekta na plodnost ili na potenciju.

vrh strane

 
Lične veze i rodne uloge

Rodna podeljenost utiče na to da naše okruženje ima izvesna očekivanja od nas, kao pripadnika muškog ili ženskog roda. Tako se od muškaraca stereotipno očekuje da budu snažni, aktivni, samouvereni, prodorni, ponekad agresivni, sposobni, 'svemoćni', da imaju više veza sa devojkama, da su veoma zainteresovani za suprotni pol, itd. Od devojaka se očekuje da budu 'pristojne', nežne, uredne, da se ne upuštaju u veze i naročito da ih nemaju mnogo, da budu romantične, pasivne, stidljive... Ovakva rodna podeljenost dovodi u ozbiljan rizik i devojke i mladiće.

Zablude i pogrešna verovanja:

- Mladić nije u pravoj vezi sa devojkom ukoliko tu nema seksualnih odnosa

- Veoma je 'muški' i poželjno da mladić ima puno seksualnih partnerki

- Ako mladić učini devojku trudnom, to nije njegov već njen problem

- Devojke treba da se same 'paze', a mladići nemaju od čega da se čuvaju

- Mladići treba da se zabavljaju sa što više devojaka, ali da se ožene sa devojkom koja nije imala ljubavnu / seksualnu vezu

- Kada devojka kaže 'ne', to znači 'da'

- Devojke zainteresovane za seks su 'lake' devojke ili čak prostitutke

Poruke:

- Odnosi između osoba različitog pola počinju u ranom detinjstvu. Što se više pažnje posveti rodnoj podeljenosti i osvešćivanju razlika, to će mladi ljudi biti svesniji i odgovorniji u tom smislu kada odrastu.

- Rodne uloge su društveno i kulturno uslovljene. Ta 'pravila' su izmislili ljudi i ona se mogu menjati. Stoga i muškarci i žene treba da budu spremni da se menjaju, zajedno sa promenama u društvu.

- Mladići bi trebalo da budu podstaknuti, od strane ljudi kojima veruju i koji su im bliski, da razgovaraju o svojim ličnim problemima, zebnjama i nedoumicama.

Metode za rad sa mladima

Grupna diskusija: o svakoj od zabluda i predrasuda može se razgovarati u grupi. Važno je otvoreno razgovarati i usput ispravljati zablude i netačne informacije. Postoji i potreba da se razume kako suprotni pol gleda na ove teme. Mladići i devojke mogu odvojeno da sastave listu pitanja za suprotni pol, da pitanja razmene i pokušaju da daju odgovore na njih, a zatim da se i pitanja i odogovori iznesu u grupi.
Vežba 'Izrazi šta osećaš': Zamolite svakog učesnika da na parčetu papira napiše nekoliko rečenica kojima će iskazati svoja osećanja prema devojci / mladiću koji im se dopada, bez potpisivanja. Zatim sakupite sve papire, pomešajte ih i neka svako izvuče po jedan i pročita ga grupi. Facilitator može zapisati uobičajene reči i izraze kojima se iskazuje ljubav, a učesnici bi trebalo da razgovaraju o tome kako se osećaju dok čitaju napisano. Da li im je neprijatno, da li su izabrane reči agresivne ili prijatne? Kako bi se osećali da je to pisamce upućeno njima?

vrh strane

 
Samopoštovanje

Samopoštovanje je stanje u kom osoba stiče samopouzdanje kroz donošenje sopstvenih odluka. Izgradnja samopoštovanja je osnovni preduslov za donošenje ispravnih odluka u vezi sa seksualnošću. Mladim ljudima treba pomoći da donose odgovorne i na znanju zasnovane odluke o svom životu, o svojoj seksualnosti i rodnoj ulozi. Nedostatak samopoštovanja je često skriveni psihološki problem koji za rezultat ima samodestruktivno ponašanje. Samopoštovanje mladih ljudi je često na ispitu kada se postave pitanja poput: 'Da li sam dopadljiv/a? Da li sam sposoban/a? Da li sam prihvaćen/a?'

Manjak samopoštovanja je često prisutan kada se mladi ponašaju kao da sve mogu i sve smeju. Preterivanja te vrste pokazuju manjak samopoštovanja.

Predrasude i pogrešna uverenja uglavnom su vezana za očekivanja da muškarac mora da bude plodan, uvek zainteresovan za seks i da ima što više devojaka. Manjak samopoštovanja potiče iz strahovanja da su 'svi drugi' već imali seksualne odnose, da su svi drugi imali puno partnera/ki... Glavna briga koja stoji iza ovoga je pitanje - Hoću li biti prihvaćen? Šta sa mnom nije u redu?

Osećanje svemoćnosti i lažnog samopouzdanja često je povezano sa manjkom poštovanja prema drugim ljudima. Isprazno hvalisanje o seksualnim podvizima je takođe proizvod nedostatka samopouzdanja. Poruke mladim ljudima treba da budu jasne u vezi sa tim da su sasvim normalni i u redu, da drugi svoja seksualna iskustva često preuveličavaju, da reći 'ne' na pritisak grupe može samo da poveća samopoštovanje, i da druge ljude treba tretirati sa poštovanjem.

vrh strane

Seksualno zlostavljanje (pogledati ovde >>>)
 
Pornografija

Pornografija je sve ono što se proizvodi (u obliku novina, magazina, video snimaka, televizijskih programa itd.) kako bi izazvalo osećanje seksualne uzbuđenosti onog koji to gleda. Pornografija je novost za mnoga društva i kulture, iako su vekovima postojale erotske skulpture, plesovi i rituali koji su iskazivali osećanja i potrebe ljudskog bića.

Za mnoge mlade ljude, u nedostatku bolejg izvora informacija, upravo je pornografija sadržaj koji pretražuju u potrazi za odgovorima na svoja pitanja. Istovremeno, pornografija nudi mnoge pogrešne informacije i predstave. Žene su u ovom okviru često prikazane kao podređene i tretirane su na loš način, slika o odnosu muškarca i žene je nerealna i stereotipna.

Važno je da mladi znaju da je ono što je prikazano u pornografiji preuveličan prikaz ljudske seksualnosti, sa mnogo mesta za pogrešne zaključke. U stvarnom životu, seksualnost treba da bude akt zajedništva, poštovanja i međusobnih osećanja, što uopšte nije slučaj u pornografiji. Međutim, interesovanje ljudi za pornografiju treba tretirati kao privatnu stvar, i poštovati kao lični izbor.

Pornografija obično nije društveno prihvaćena i u nekim zemljama je ilegalna. U našoj zemlji postoje jasna ograničenja u vezi sa tim na koji način, kome, kada i gde se mogu prodavati ili prikazivati pornografski časopisi i filmovi. 

Ako se sa mladima diskutuje o pornografiji, najpre treba da se pojam definiše. Šta za vas predstavlja pornografiju? Kakva osećanja ova tema kod vas izaziva? Na koji način ste reagovali u situacijama kada ste bili izloženi pornografiji? Da li se to moglo smatrati seksualnim uznemiravanjem / nasiljem? Kkao gledate na sadržaj pornografije - da li se ljudi tako ponašaju u stvarnom životu? Da li daje realnu sliku žena i muškaraca? Da li je degradirajuća? Da li zaista daje realnu sliku o ljudskoj seksualnosti?

vrh strane

Seksualni čin

Pod pojmom 'seksualni čin' obično se podrazumeva heteroseksualni polni odnos. Za nekoga seksualni čin može značiti i milovanje, petting ili nepenetrativni seks. Seksualni čin može da se odigra i između dvoje ljudi istog pola.

Seksualni čin može se podeliti na penetrativni i nepenetrativni. Penetrativni seksualni čin ukljulčuje vaginalni, analni i oralni seks. Nepenetrativni seksualni čin uključuje dodirivanje genitalija, drugih osetljivih delova tela, i slično, i bezbedniji je od penetrativnog seksa. Sa druge strane, nepenetrativni seks može voditi i završiti penetrativnim seksom. Zato je važno razgovarati sa mladima o različitim fazama seksualne aktivnosti i kako da se pripreme za bezbedniji odnos.

Centralna komponenta seksualnosti je seksualni čin. Većina nerazumevanja između partnera se vrti oko polnog odnosa i intimnog seksualnog ponašanja. Polni čin je jedan od glavnih izvora tajni i tišine. Zbog rizika vezanih za HIV i druge polno prenosive infekcije, danas više nije moguće očuvati tajnovitost i diskreciju koja okružuje ovu temu. Pomenuti rizici i neophodnost korišćenja kondoma čine neophodnim otvorenu diskusiju o ovoj temi.

vrh strane

 
Homoseksualnost

Homoseksualnost podrazumeva osećanje privlačnosti prema osobi istog pola. Homoseksualnost nije vezana samo sa seksualnim osećanjima, već je pre pitanje identiteta osobe.

Svi muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima nisu obavezno i homoseksualci. To se može dogoditi zbog lične privlačnosti, društvenih običaja, života u zajednici u kojoj nema žena... Homoseksualna osećanja, međutim, nisu stvar izbora. Homoseksualnost je unutrašmnje uverenje koje osobi daje sposobnost da voli drugu osobu istog pola. Nikakvi zakoni ni norme ne mogu sprečiti ovo iskustvo vlastitog identiteta, ako ono postoji.

Zablude i pogrešna verovanja:

- Homoseksualci su mentalno bolesne osobe.

- Homoseksualnost je samo dekadentno ponašanje koje je 'došlo' iz bogatog sveta.

- Ako je pod uticajem homoseksualaca, mladić takođe može postati homoseksualan.

Poruke:

- Homoseksualnost se mora poštovati kao deo osobe i njene jedinstvene individualnosti.

- Homoseksualni identitet se ne stiče i ne 'uči' tokom rasta i vaspitanja, niti nastaje kao posledica zlostavljanja.

 

Seksualne orijentacije:
Heteroseksualnost - seksualna privlačnost između dvoje ljudi različitog pola.
Homoseksualnost - unutrašnje uverenje koje daje osobi sposobnost da voli osobu istog pola. Homoseksualni muškarci se obično nazivaju homoseksualcima, a žene lezbejkama.
Biseksualnost - seksualna privlačnost prema osobama istog i suprotnog pola.
Homofobija - netolerancija prema homoseksualcima, uobičajena u većini društava. To je iracionalni strah zasnovan na predrasudama i neznanju. Ovo neznanje često vodi u nasilje prema homoseksualcima.

vrh strane

 
Samozadovoljavanje
 
 
 
Polno prenosive infekcije
 
 
 

Novosadski humanitarni centar, 2006.